Translate   

Выбор редакции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> 

RSS  показать списком
Boeing 767-33P(ER)
Maxim Golbraykht
Mikoyan-Gurevich MiG-29 (9-13)
Sergey Smolentsev
Mil Mi-2MSB
Eugene Dmitriyenko
Yakovlev Yak-3U
Olexandr Nasushnyi
Airbus A330-243
Sergey Konkov
Mikoyan-Gurevich MiG-29MU1
Yura Tanchyn
Raytheon 390 Premier I
Olexandr Nasushnyi
Saab-Fairchild SF-340A(F)
Olexandr Nasushnyi
Boeing 737-8H6
Olexandr Nasushnyi
Mil Mi-14PS
Andrey Makarov
Lockheed C-130H Hercules
Oleg V. Belyakov
Airbus A320-214
Dmitry Sidorov
Mil Mi-8T
Medvedenko Oleg
Dassault Falcon 900
Yuriy Kashirin
Eurocopter EC145 (BK117 C-2)
Bakayenko Andrey - Kazakhstan Spotting Club

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> 

   © 2011 Украинский споттерский сайт  | О сайте
   © 2011 Aerovokzal p.e.