Translate   

Альбомы

Парители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> 

показать списком
PZL-104 Wilga-35A
Valeriy Serdyuk
LAK-17A Lithuania
Yuriy Novostavskiy
PZL-Bielsko SZD-48-3 Jantar Standard 3
Yuriy Novostavskiy
Let L-13 Blanik
Yuriy Novostavskiy
DFS Habicht E
Alexander Datsenko
SZD 48-3 Jantar Standard III
Maxim Golbraykht
Zlin Z-137T
Oleg V. Belyakov
Schempp-Hirth Ventus-2cxM
Andrew Pilipchuk
LAK-12 Lietuva
Andrew Pilipchuk
SZD 48-3 Jantar Standard III
Andrew Pilipchuk
PZL-Bielsko SZD-41 Jantar Standard
Andrew Pilipchuk
SZD 48-3 Jantar Standard III
Olexandr Nasushnyi
SZD-36 Cobra 15
Andrew Pilipchuk
Airport
Andrew Pilipchuk
Let L-13 Blanik
Andrew Pilipchuk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> 

   © 2011 Украинский споттерский сайт  | О сайте
   © 2011 Aerovokzal p.e.
WriteCounterYandex();