Translate   

Альбомы

На пенсии.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> 

Памятники, в резерве и просто на свалках. показать списком
Ilyushin Il-14T
Sergio
Antonov An-2R
Vitaliy Nesenyuk
British Aerospace Jetstream 41
IvanFL
Yakovlev Yak-40
Sergio
Mikoyan-Gurevich MiG-21SPS
UDO
Douglas C-117D Skytrain
IvanFL
Ilyushin Il-62
UDO
Myasishchev M-17 Stratosfera
IVA
Tupolev Tu-134A-3
Olek
Ilyushin Il-76
Anatoliy Uvarenko
Yakovlev Yak-11
IvanFL
Tupolev Tu-2 Bat
IvanFL
Mikoyan-Gurevich MiG-23BN Flogger H
IvanFL
Mikoyan-Gurevich MiG-23BN Flogger H
IvanFL
Sukhoi Su-22M4
Alex Beltyukov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> 

   © 2011 Украинский споттерский сайт  | О сайте
   © 2011 Aerovokzal p.e.
WriteCounterYandex();